Friday, 03/12/2021 - 01:34|
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề nghị không tinh giản biên chế giáo viên mầm non

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề nghị không tinh giản biên chế giáo viên mầm non

Tăng cường tuyển dụng giáo viên mầm non theo chế độ đặc cách đối với các giáo viên đang diện hợp đồng; không thực hiện tinh giản biên chế với giáo viên mầm non… là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa ...