Thứ sáu, 03/12/2021 - 01:09|
Ngành GD&ĐT huyện An Dương với phong trào thi đua “Hai tốt”: Đổi mới giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm

Ngành GD&ĐT huyện An Dương với phong trào thi đua “Hai tốt”: Đổi mới giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được ...