Friday, 03/12/2021 - 01:36|
Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lương Thế Quý kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 tại một số trường học trên địa bàn huyện

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lương Thế Quý kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 tại một số trường học trên địa bàn huyện

Chiều ngày 20/8, đồng chí Lương Thế Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo phòng Giáo dục và đạo tạo, Phòng Tài chính - kế hoạch đi kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho năm học 2021-2022