Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022