Friday, 03/12/2021 - 01:47|
Đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

GD&TĐ - Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học trong nhà trường phổ thông và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học là 2 nội dung được các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục phân tích, trao đổi, đưa giải pháp tại ...